Novetats

somaigua-logo.jpg

SOM AIGUA 22 Mar 2018

 

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Barberà del Vallès s'adhereix a la campanya 'Som aigua'

                                                   

Coincidint amb la celebració el proper dia 22 de març, del Dia Mundial de l'Aigua, l'Ajuntament de Barberà del Vallès i Sabemsa s'adhereixen a la campanya 'Som aigua', impulsada per Enginyeria sense fronteres i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.

 

Cal recordar que l’accés a l’aigua potable i a un sanejament adequat és un factor fonamental per al desenvolupament humà i des del juliol de 2010 està reconegut com a un Dret Humà per l’Assemblea General de les Nacions Unides. Segons dades de 2015, 663 milions de persones encara pateixen les conseqüències de no tenir garantit l’accés a l’aigua i 2.365 milions no tenen garantit un sanejament adequat.

 

Des del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, en col·laboració amb l’ONG Enginyeria Sense Fronteres i els ajuntaments que formen part del Grup de Treball de l’Aigua, s’està impulsant la campanya Som Aigua.

 

Aquesta campanya contempla posar en marxa als municipis diverses activitats, amb l’objectiu d’informar i sensibilitzar la població sobre la importància de l’aigua i la cooperació municipal, tot fent èmfasi en l’aigua com a recurs escàs vinculat a una situació de desenvolupament desigual dels països, a més de la necessitat d’un enfocament global i integral de l’aigua com a dret humà i bé comú.

 

A Barberà del Vallès, les activitats de la campanya començaran a desenvolupar-se durant les properes setmanes. La primera serà la representació de l’espectacle de circ “Els exploradors de l’aigua”, el proper 22 d'abril a la plaça de la Vila a les 12h.

  INFORMACIÓ ESPECTACLE DE CIRC

L’espectacle narra la història de dos aventurers que arriben a una nova terra i descobreixen un pergamí que els invita a resoldre el “conflicte de l’aigua”. A través de malabars, equilibrisme, màgia, clown i altres tècniques de circ els dos actors exemplifiquen, amb la participació activa del públic, els valors universals associats a l’aigua, com són la solidaritat i la cooperació.

 

La campanya també contempla altres activitats, com una pintada mural, teatre adreçat a escoles i material de difusió, entre d'altres.

 

Cal recordar que l'Ajuntament de Barberà del Vallès continua la seva tasca de compromís amb la cooperació internacional. En els darrers mesos s'han signat diversos convenis amb entitats sense ànim de lucre per participar, de forma activa, en diferents projectes, com l'eradicació de la malaltia del pian a Nova Guinea amb IS Global, o l’ampliació d’un centre de salut i la construcció d’una ala de maternitat a Gàmbia amb Unomásunomás. També, amb l’Instituto de Apoyo al Movimiento de Mujeres Campesinas (IAMAMC) i l’Asociación de Mujeres de Huancabamba (AMHBA) per col·laborar en el projecte “Impulsant el bon viure de les dones huancambines”; i la reconstrucció del laboratori de Salut Pública de la Direcció Provincial de Salut d'Inhambane, a Moçambic, amb la Diputació de Barcelona.

 

L'Ajuntament de Barberà del Vallès i la Fundació Barberà Solidària han cooperat en projectes per a la construcció de pous d'aigua al Marroc i a Nicaragua.