Les subvencions que s'atorguen i els convenis que signa SABEMSA per fomentar actuacions d'interès públic, així com també dels encàrrecs rebuts de l'Ajuntament de Barberà del Vallès.

 

Encàrrecs