La Direcció de l'empresa Serveis i Aigües de Barberà Empresa Municipal, S.A.  (SABEMSA), dedicada al tractament i distribució de aigüa potable, és conscient del compromís social que representa gestionar els recursos naturals, i per això considera que la gestió que realitza sobre els mateixos ha de contribuir a la qualitat de vida de les persones, a través del compliment dels requisits de la norma ISO 9001.

Serveis i Aigües de Barberà Empresa Municipal S.A, entén que ha de ser considerada una organització de referència en els serveis que prestem, per això aplica la seva gestió basada en l'excel·lència, innovació i millora contínua, com valors corporatius de referència. Per tant, per aconseguir les finalitats proposades, ha desenvolupat un model de gestió que aporta valor a l'organització, i s`ha establert actuar amb les següents estratègies:

DECLARACIÓ DE POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT