En l’actualitat Serveis i Aigües de Barberà gestiona l’entrada de subministrament a la ciutat de Barberà per diferents punts.

La longitud de la xarxa gestionada és aproximadament de 137 Km de canonada, principalment de fosa dúctil. SABEMSA ha apostat durant el últims anys per la millora de les instal·lacions per tal de millorar el servei a la població.

A l’any 2016 (gener) hi havia un total de 15.118 abonats al servei, dels quals 12.666 corresponien al tipus domèstic i, la resta, 2452, eren industrials, provisionals d’obres i contra incendis.

SABEMSA disposa d’una capacitat d’emmagatzematge de 8500 metres cúbics, units a les entrades d’ATLL (Aigües del Ter –Llobregat) en diferents punts de la ciutat permet operar amb una gran flexibilitat per tal de donar servei l’any 2017, als 32.860 habitants de Barberà.

Sabemsa
Planta potabilitzadora Nicolas

Extracció i tractament d’aigua dels pous de la plataforma del Riu Ripoll