SABEMSA realitza el manteniment de les dependències municipals concertades amb l'Ajuntament, a efectes de garantir el correcte funcionament.

Els treballs que es duen a terme són:

  • Treballs ordinaris de conservació i verificació de les instal·lacions elèctriques, fontaneria, climatització, sistemes d’intrusió, sistemes contra incendis.
  • Reparacions d'avaries tant en servei ordinari con d'urgència.
  • Actuacions de manteniment preventiu.
  • Remodel.lació de les instal·lacions obsoletes.
  • Instal·lacions provisionals per actes públics i/o festius.
  • Actuacions de servei de vigilància per a instal·lacions efímeres: festes i fires.
  • Revisió dels equipaments.
  • Adaptació de les instal·lacions a la normativa vigent.
Sabemsa