Pobresa energètica

Atenent els problemes que la crisi econòmica està provocant a les famílies o col·lectiu més desafavorits, SABEMSA gestiona conjuntament amb els Serveis Socials Municipals i serveix per evitar el tall d'aigua a les famílies o col·lectius en situació de necessitat extrema.

Quan un abonat es dirigeix SABEMSA perquè no ha pogut fer front a les factures d'aigua i ha rebut una carta d'avís de tall per impagament, SABEMSA considera que podria estar en situació d'urgència social, el dirigeix Serveis Socials Municipals.

Els Serveis Socials municipals avaluen la situació del seu usuari i en funció de la mateixa es determina com es bonifica la factura.

Es tracta d'un ajut per situacions d'urgència social i per tal d'evitar el tall del subministrament.

En funció de la situació de la família o unitat de convivència, es poden atorgar diferents tipus d'ajut:

  • Ajornament del deute.
  • Bonificació de fins el 100% de la quota i fins el 100% del consum amb càrrec al Fons de Solidaritat.
  • Bonificació de fins el 100% de la factura.

Més informació: Ajuntament de Barberà, (Serveis Socials)
Tlf. 93 729 71 71.