En aquest enllaç pot consultar i descarregar el pressupost anual de SABEMSA
PRESSUPOST ANUAL

En aquest enllaç pot consultar i descarregar els comptes anuals i l'informe d'auditoria
COMPTES ANUALS - INFORME AUDITORIA