Nº DE TREBALLADORS AL TANCAMENT DE L'EXERCICI PER CATEGORIES I SEXES

       

 

Any 2018

Categoria

Homes

Dones

TOTAL

 

 

 

 

Director

1

0

1

Cap de Secció

1

0

1

Tècnic/a qualificat/da, enginyer/a tècnic/a o superior

2

2

4

Oficial 1a. Administratiu

0

3

3

Oficial 2a. Administratiu

0

1

1

Auxiliar Administratiu

0

2

2

Encarregat

1

0

1

Subencarregat

3

0

3

Cap de grup

1

0

1

Oficial 1a.

4

0

4

Oficial 2a.

10

0

10

Peó

2

0

2

Supervisora neteja

0

1

1

Encarregat edifici neteja

1

0

1

Responsable equip neteja

0

1

1

Netejador/a

2

7

9

Total

28

17

45