PREUS DE LLOGUER DEL PÀRQUING DEL “MERCADET SETMANAL”

LLOGUER

 • Plaça per turisme:
  16.60 € / Mensual
  49.81 € / Trimestral
 • Plaça per furgoneta:
  24,07 € / Mensual
  72.20 € / Trimestral
 • Tarja d’accés:
  14,15 € (Pagament únic)

FIANÇA

 • Fiança Turisme:
  20,09 €
 • Fiança Furgoneta:
  29.12 €

Imports expressats sense I.V.A.

L’import de l’alta resulta de sumar la primera quota (*), mes l’import de la tarja d’accés i el dipòsit de la fiança.

(*) el càlcul de la primera quota es el següent, del dia 1 a l’últim dia del primer mes del trimestre la quota és íntegra, del dia 1 a l’últim dia del segon mes del trimestre es cobrarà l’import equivalent a dos mesos i del dia 1 a l’últim dia del tercer mes del trimestre es cobrarà l’import d’un mes.