VENDAIVATOTAL
Cotxe normal
2,3 x 4,5m
11.600,00 2.436,00 14.036,00
Cotxe gran
3,45x 4,5m
17.400,00 3.654,00 21.054,00
Moto
1,1 x 3,2m
3.510,00 737,10 4.247,10
 LLOGUERIVATOTALFIANÇA
Cotxe normal
2,3 x 4,5m
43,09 12,93 52,14 140,00
Cotxe gran
3,45x 4,5m
64,63 13,57 78,20 140,00
Moto
1,1 x 3,2m
14,66 3,08 17,74 70,00
 LLOGUER amb opció COMPRAIVATOTALFIANÇA
Cotxe normal
2,3 x 4,5m
70,35 14,77 85,12 140,00
Cotxe gran
3,45x 4,5m
101,12 21,24 122,36 140,00
Moto
1,1 x 3,2m
29,74 6,25 35,99 70,00
OPCIÓ COMPRA
1 ANY: Si compra durant el primer any, se li descomptarà el 100% dels imports pagats.

2 ANY: Si compra durant el segon any, es descomptarà el 80% del pagat.
Duplicat, pèrdua, etc...PREUIVATOTAL
CLAU 4,45 0,93 5,38
COMANDAMENT 27,32 5,74 33,06
TARGETA 5,65 1,19 6,84