VENDAIVATOTAL
Cotxe normal
2,3 x 4,5m
11.600,00 2.436,00 14.036,00
Cotxe gran
3,45x 4,5m
17.400,00 3.654,00 21.054,00
Moto
1,1 x 3,2m
3.510,00 737,10 4.247,10
 LLOGUERIVATOTALFIANÇA
Cotxe normal
2,3 x 4,5m
61,56 12,93 74,49 140,00
Cotxe gran
3,45x 4,5m
92,33 19,39 111,72 140,00
Moto
1,1 x 3,2m
20,94 4,40 25,34 70,00
 LLOGUER amb opció COMPRAIVATOTALFIANÇA
Cotxe normal
2,3 x 4,5m
70,35 14,77 85,12 140,00
Cotxe gran
3,45x 4,5m
101,12 21,24 122,36 140,00
Moto
1,1 x 3,2m
29,74 6,25 35,99 70,00
OPCIÓ COMPRA
1 ANY: Si compra durant el primer any, se li descomptarà el 100% dels imports pagats.

2 ANY: Si compra durant el segon any, es descomptarà el 80% del pagat.
Duplicat, pèrdua, etc...PREUIVATOTAL
CLAU 4,45 0,93 5,38
COMANDAMENT 26,27 5,52 31,79
TARGETA 5,43 1,14 6,57