SABEMSA (Serveis i Aigües de Barberà Empresa Municipal S.A.) és una empresa que, com diu el seu nom, és municipal i això vol dir que la totalitat de la seva administració recau en mans públiques, sense que ningú en tregui benefici econòmic propi. I aquesta característica la fa essencial per al bon ús d'un bé escàs com és l'aigua, sense que se'n faci cap especulació per treure'n rèdit, donant un caire diferent al tractament dels serveis que presta, ja que el seu únic objectiu és un servei de qualitat.

I aquesta finalitat és més evident encara si tenim en compte que distribueix l'aigua a 15.200 punts de tota la ciutat, incloses les zones industrials i per descomptat el nucli urbà, alhora que treballa en la renovació permanent de les canonades, un quilòmetre cada any, per evitar fuites innecessàries que malmetin l'aprofitament correcte de l'aigua. Tots sabem la importància que té poder-ne disposar quan se'n necessita i a més poder tenir un preu de tarifa més baix que la de l'entorn metropolità on estem situats.

Però la seva gestió va més enllà de l'encàrrec de l'aigua, ja que també ofereix un seguit de serveis que tenen com a finalitat millorar l'espai públic, com són el manteniment de l'enllumenat vial, dels semàfors de la ciutat o dels edificis públics, la qual cosa permet una atenció immediata davant de les urgències.

Finalment, i ateses les circumstàncies actuals, actua amb una sensibilitat especial amb les famílies que passen dificultats econòmiques i per això constantment es tracten les incidències amb els serveis municipals per evitar talls de subministrament a habitatges.

En definitiva, la millor definició de Sabemsa és la seva primera paraula. Aquest és l'objectiu bàsic: el Servei a la ciutadania i sempre des d'un vessant social.

Estiguem orgullosos els barberencs i barberenques d'aquesta realitat.

Silvia Fuster Alay
Alcaldesa de Barberà del Vallès