Serveis i Aigües de Barberà, Empresa Municipal, S.A. (SABEMSA) va ser fundada l’any 1982 per l’Ajuntament de Barberà del Vallès amb l'objectiu de prestar el servei públic d’abastament d’aigua, tot garantint la màxima qualitat al millor preu per a la ciutadania.

Des del seu inici SABEMSA ha reinvertit els seus beneficis a l'actualització, millora i modernització de les instal·lacions; com ha estat la constant renovació de la xarxa d’aigua o la construcció de la planta potabilitzadora, així com a l’actualització i millora dels sistemes de gestió i prestació del servei; com el software de facturació, les noves aplicacions informàtiques de control i seguiment, o el sistema d'informació geogràfica (GIS).

SABEMSA, al 2019, gestiona el cicle integral de l’aigua, això vol dir el subministrament de l'aigua potable, la captació, el tractament i la distribució de l'aigua fins a l'aixeta de les nostres llars, i la gestió del servei de clavegueram, la neteja i manteniment dels col·lectors de clavegueram i els d'aigües pluvials.

Barberà del Vallès té un rendiment de xarxa superior al 91%, el millor de tots els municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquest indicador ens mostra la diferència entre l'aigua aportada a la xarxa i l'aigua consumida. Això vol dir que l'aigua que es perd a la distribució és pràcticament nul·la. I ens ratifiquem en la voluntat de mantenir una política de millora constant del servei d'aigua.

Així doncs, els objectius i compromisos de SABEMSA amb el cicle de l'aigua són:

• Proveir de tots els mitjans per tal d'estalviar i fomentar l’estalvi de l’aigua.

• Millora constant de les instal·lacions per tal de disposar d'un recurs de qualitat.

• Invertir en la preservació i millora del medi ambient.

Amb el temps SABEMSA ha anat assumint la gestió de nous serveis sempre mantenint un alt nivell de qualitat. Serveis com el manteniment de l’enllumenat públic i la semaforia i l'oficina tècnica associada; el manteniment de les dependències municipals (les oficines, les escoles, els equipaments esportius, culturals i socials); la gestió del servei d’estacionament de la zona blava i la gestió dels aparcaments del camp de futbol Antoni Serra i el de Can Llobet, així com el servei de neteja d'alguns dels equipaments i dependències municipals.

Tanmateix, SABEMSA i els serveis socials treballen conjuntament per tal d'atendre a les famílies vulnerables per tal d'evitar el tall del subministrament, assumint-ne les despeses.

Per tant, des del Govern de la Ciutat volem manifestar el nostre compromís amb l'empresa pública dotant-la dels mitjans adients per tal de millorar i ampliar els serveis que presta a la ciutadania.

Finalment, vull manifestar el nostre compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 i, més concretament, amb la transició energètica a la que SABEMSA haurà de jugar un paper clau en la gestió de l'energia renovable en un futur proper.

Sense més, espero que la informació d'aquest lloc web sigui del vostre interès i no us esteu de fer-nos arribar els vostres suggeriments i comentaris.

Cordialment,

Xavier Garcés Trillo
Alcalde de Barberà del Vallès
President de SABEMSA